Heilbronn og omegn

menu_1

Rathaus_neuByen Heilbronn er en liten by med mer enn 120 000 innbyggere. Byen befinner seg nord i fylket Baden-Württemberg i et område med relativ høy befolkningstetthet. Heilbronn ligger på kryssningspuktet i mellom to hovedmotorveier og nær sentrale jernbanestrekninger og andre knotepunkter for kollektiv trafikk. Flyplassen i Stuttgart ligger en togtur på 90 minutter unnå.

Viktige industriområder er bilindustrien og underleverandører for bilindustrien, elektronikk, matvareproduksjon, papir og trykk samt diverse kjemisk industri. Bilprodusenten AUDI har et verk i nabobyen Neckarsulm.

FrankenstadionRegionen har også et allsidig energiteknisk profil og satser stort på fornybare energikilder. I tillegg til klassiske energikilder som kull, kjerne og vannkraft forsynes byen mer og mer med solar og thermo- solaranlegg. Disse anlegg (Photovoltaik) ble gjennom et spesielt statlig program støttet og konsipert slik at også private huseierne kan installere anlegg og levere strøm til felles nett. Også vind og biomasse fyringsanlegg er etablert på områder som dette kan gi fornuftig energiutvinning.

wartberg_von_obenRegionen bærer ikke bare preg av industriell virksomhet. Området er utstrakt landbruksområde med hovedfokus på vingårder og kornproduksjon. Det er også en del skog i området.

Byen har også en del idrettsinntretninger, kinoer og et eget teater.

Videre informasjoner kan fås ved å besøke byens hjemmeside:

Heilbronn_logo

www.heilbronn.de

 

Aktuell sind 572 Gäste und keine Mitglieder online